CAE

amt header

AMT

3D Softwares
CAD - Thiết kế
CAM - Gia công
SolidCAM
DelCAM
hyperMILL CAM
CAE - Phân tích
Cast Designer
CAV - Kiểm tra
GOM Inspect Professional
Geomagic Control
RE - Thiết kế ngược
Geomagic Design X
Hệ Thống Đo
GOM
ATOS
ATOS Scanbox
TRITOP
PONTOS Live
ARAMIS
ARGUS
Giải pháp đào tạo
Máy in 3D
Máy in 3D vật liệu nhựa
Máy in 3D công nghệ SLA
Máy in 3D vật liệu kim loại
SLM 500HL
SLM 280HL
SLM 125HL
Vật liệu in
Vật liệu FDM
Vật liệu PolyJet
Vật liệu in kim loại
Máy gia công CNC
Máy tiện
Schaublin
Kamioka
Máy phay
Fehlmann
Hermle
Finetech
Kamioka
Máy cắt dây
ONA Electro-erosion
Finetech
savingcast-Phần mềm tối ưu đúc

Hãng C3P ra mắt phần mềm đúc SavingCAST

Phần mềm SavingCAST là phần mềm được phát triển riêng cho các xưởng đúc , được thiết kế để mang lại những lựa chọn tải tối ưu cho bất cứ loại liên kết nào.Tự động tính...

aie tan tien cast designer for mcad

Ứng dụng CAST-DESIGNER trong MCAD

Ứng dụng Cast-Designer cho MCAD là một trình cài cắm được tích hợp toàn bộ với hệ thống MCAD có sẵn để chia sẻ dữ liệu nhanh chóng hơn. Người dùng có thể sử dụng hệ thống CAD để tạo một chi tiết mẫu...

cd investment casting

Phần mềm CAST-DESIGNER dành cho đúc chính xác

Phần mền Cast-Designer cho đúc chính xác là công cụ phân tích và thiết kế quá trình đúc nhanh chóng dựa trên công nghệ phân tích và thiết kế tiên tiến.

cd gravity

Phần mềm CAST-DESIGNER dành cho đúc trọng lực

Phần mềm CAST-DESIGNER cho đúc trọng lực có thể thiết kế hệ thống đúc và mô phỏng nhanh cho đúc cát, đúc trọng lực, đúc áp lực thấp, đúc mẫu tự tiêu, và đúc li tâm...

Phần mềm CAST-DESIGNER dành cho đúc áp lực

Phần mềm CAST-DESIGNER dành cho đúc áp lực

Phần mềm CAST-DESIGNER cho đúc áp lực là gói phần mềm chuyên nghiệp được thiết kế đặc biệt cho đúc áp lực cao với tính năng đánh giá nhanh chóng, thiết kế hệ thống rót hiện đại

 
 
Back Top