TRITOP Professional

amt header

AMT

3D Softwares
CAD - Thiết kế
CAM - Gia công
SolidCAM
DelCAM
hyperMILL CAM
CAE - Phân tích
Cast Designer
CAV - Kiểm tra
GOM Inspect Professional
Geomagic Control
RE - Thiết kế ngược
Geomagic Design X
Hệ Thống Đo
GOM
ATOS
ATOS Scanbox
TRITOP
PONTOS Live
ARAMIS
ARGUS
Giải pháp đào tạo
Máy in 3D
Máy in 3D vật liệu nhựa
Máy in 3D công nghệ SLA
Máy in 3D vật liệu kim loại
SLM 500HL
SLM 280HL
SLM 125HL
Vật liệu in
Vật liệu FDM
Vật liệu PolyJet
Vật liệu in kim loại
Máy gia công CNC
Máy tiện
Schaublin
Kamioka
Máy phay
Fehlmann
Hermle
Finetech
Kamioka
Máy cắt dây
ONA Electro-erosion
Finetech

TRITOP Professional

Thứ năm - 06/10/2016 21:50

Phương pháp đo bằng hình ảnh

Phần mềm TRITOP  Professional được sử dụng để phân tích các hình ảnh độ phân giải cao được tạo từ hệ thống đo TRITOP. Các tính năng như các điểm tham chiếu, đường tương phản và các chi tiết ghép nối được xác định nhanh chóng, chính xác và được hiển thị trên phần mềm cùng với các tọa độ 3D đã được tính toán. Hệ thống đo TRITOP và phần mềm tương thích có thể được sử dụng để đo và kiểm tra không chỉ các chi tiết nhỏ mà kể cả các chi tiết lớn được sử dụng trong các xe lửa, tàu thủy và các cối xay gió.

Chỉ với một phần mềm duy nhất có thể xử lý tất cả công việc từ các tọa độ 3D đến quá trình kiểm tra tổng thể

Kết hợp hệ thống TRITOP với phần mềm TRITOP  Professional làm cho hệ thống có thể xử lý được các tọa độ điểm 3D. Giao diện đồ họa thân thiện người dùng cho phép người vận hành có thể xử lý và đánh giá các dữ liệu đo. Phần mềm TRITOP hỗ trợ các công việc kiểm soát chất lượng, kiểm tra bộ phận trong các quá trình sản xuất và phát triển hiện đại. Các chức năng cơ bản của  phần mềm bao gồm thu thập các điểm đo và xử lý chúng để tạo ra các đám mây điểm 3D cũng như quản lý chất lượng hình ảnh. Các công cụ như nhập dữ liệu CAD, nhập các mặt phẳng đo, căn chỉnh, các điểm lệch từ CAD, thước đo, các góc và đường kính, các trường véc-tơ, phân tích và báo cáo kích thước và dung sai hình học đều sẵn sàng để kiểm soát chất lượng và phân tích kết quả.

Phân tích các biến dạng tĩnh

Phần mềm TRITOP Professional có thể được sử dụng để phân tích các tải cơ học và nhiệt độ trên đối tượng( kiểm tra cấu trúc và điều kiện phòng điều hòa). Di chuyển các điểm tham chiếu để giúp xác định các chuyển động và biến dạng của tất cả các bộ phận trong một đối tượng cụ thể

Các tính năng nổi bật

Kiểm tra tham số

Kiểm tra tham số là một khái nệm phần mềm kiểm thử, ở đó mỗi đối tượng riêng lẻ vẫn duy trì các bộ phận của nó như ban đầu. Tất cả các bước đánh giá đều có thể được theo dõi vì thế có thể thay đổi và điều chỉnh dễ dàng. Giải pháp “một nút bấm” tự động cập nhật tất cả các bộ phận liên quan sau khi thực hiện các thay đổi.

Tính năng kiểm tra tham số cũng được sử dụng trên các bản ghi dữ liệu để phân tích biến dạng và xu thế. Nó khiến cho việc phân tích hàng loạt các bộ phận hoặc các pha tải trở lên dễ dàng hơn chỉ với một phép chiếu đơn. Với hệ thống đo TRITOP và phần mềm kiểm tra tham số hoàn chỉnh, GOM đã chuẩn hóa cơ sở chức năng cho các phân tích biến dạng

Phân tích biến dạng

Các tính năng đánh giá sẵn có cho các phân tích biến dạng các điểm. Chúng xác định và phân tích các chuyển động, các biến dạng trên cơ sở một bộ phận mẫu. Để làm được điều này, các điểm kiểm tra được chia thành các nhóm cố định.

Mọi biến đổi hoặc sửa chữa với các chuyển động của bộ phận cứng sau đó có thể được tính toán cho các bộ phận này.

Các hệ thống tọa độ cục bộ

Hệ thống tọa độ cục bộ trong phần mềm giúp nó có thể thực hiện các đánh giá cục bộ hoặc dựa trên bản vẽ. Vì thế có thể đo kích thước bằng các hệ thống tọa độ, việc phân tích vị trí kích thước và dung sai tiêu chuẩn có thể dễ dàng kết hợp với phân tích tọa độ cục bộ trong cùng một hệ thống tham chiếu và có thể thưc hiện các bước căn chỉnh phức tạp. Các hệ thống tọa độ cục bộ cũng tạo nền tảng cho các phân tích 6DoF

Dòng thời gian

Dòng thời gian tích hợp vào giao diện đồ họa giúp quản lý các dự án nhiều giai đoạn ví dụ như trong kiểm soát các qua trình thống kê(SPC) và phân tích biến dạng.

Người dùng phần mềm có thể chuyển tới hoặc lui giữa các giai đoạn trong một dự án hiện hành hoặc chỉ thể hiện các khu vực có liên quan.

Phản hồi trực tiếp về chất lượng ảnh(hỗ trợ WLAN)

Mạng hỗ trợ WLAN xử lý việc truyền tải ảnh và cung cấp các phản hồi trực tiếp về chất lượng hình ảnh. Người dùng đưa ra các phản hồi ngay lập tức khi bức ảnh quá tối, quá sáng hoặc không tập trung vào đối tượng.

 Các điểm mã hóa kép cũng được xác định tự động. Quá trình tìm kiếm trực tuyến các điểm được mã hóa xác định đa dạng có thể được thực hiện dễ dàng.

Lập sơ đồ hình ảnh

Phần mềm TRITOP Professional cung cấp khả năng định hướn quang học trong suốt qua trình đo với tính năng lập sơ đồ hình ảnh và quan sát 3D. Ngoài ra công cụ lập sơ đồ ảnh cũng cho phép di chuyển các dự án nhanh chóng và dễ dàng hơn trong quá trình phân tích. Các biến dạng CAD mã hóa màu sắc cá nhân và các thay đổi véc-tơ có thể dễ dàng quan sát qua các hình ảnh màu. Vì thế các nhà vận hành có thể làm việc với một hình ảnh cụ thể trong suốt các giai đoạn, một bức ảnh của một giai đoạn có thể được thể hiện qua các giai đoạn trong các dự án TRITOP nhiều giai đoạn. Vì thế lập sơ đồ ảnh là một thành phàn hỗ trợ trong quá trình thể hiện các kết quả.

Hướng dẫn trên thực nghiệm

Khái niệm này của GOM hỗ trợ tất cả các quá trình đánh giá mà không cần kịch bản, kế hoạch trước hay sự can thiệp của người dùng. Hướng dẫn trên thực nghiệm có nghĩa là không có bất cứ nhu cầu cho phép thời gian lập trình. Vì thế các chu trình công việc đã dùng để đánh giá các bộ phận đơn lẻ hay đa dạng có thể được chuẩn hóa để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

I-inspect

I-Inspect viết tắt của kiểm tra thông minh và hướng dẫn các nhà vận hành thông qua các quá trình kiểm tra. Phần mềm TRITOP Profesional giúp họ dễ dàng ấn định các nguyên lý đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật. Các nguyên tắc kiểm tra có thể định hình tự do phụ thêm đều có sẵn thông qua I-Inspect. Phần mềm này có thể hoạt động thông qua một nút bấm và nhờ đó làm đơn giản toàn bộ quá trình, vì thế các tác vụ kiểm tra có thể được thực hiện nhanh chóng hơn.

Lập báo cáo

Các mẫu báo cáo có thể điều chỉnh được sử dụng để khớp các báo cáo đo một cách chính xác đối với các tách vụ đo riêng lẻ. Ví dụ như bảng tính ở định dạng VDA có sẵn để làm việc đó. Những người vận hành cũng có thể tạo các video hấp dẫn từ các đánh giá biến dạng.Các khách hàng và đồng nghiệp có thể truy cập tất cả các kết quả đo đạc thông qua phần mềm quan sát kiểm tra 3D miễn phí của GOM.

Các tính năng khác

-  Giao diện/quản lý của hệ thống đo TRITOP(phần mềm đo)

-  Phép đo 3D dựa trên điểm: Hướng dẫn tạo các dự án, truyền tải ảnh không dây, điều chỉnh đóng gói tự động, bộ chuyển đổi đo

-  Lắp ghép các bộ phận hình học(mặt phẳng, hình cầu, hình trụ,…), được chứng nhận bởi PTB&NIST

-  Tạo các nguyên bản dựa trên CAD: các đường thẳng, các mặt phẳng, đường tròn, hình trụ, hình nón,…

-  Nhập các đám mây điểm: ATOS, STL, ASCII, PLY

-  CATIA V4, CATIA V5, PRO/E,Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid,…

-  Nhập các mặt phẳng đo: ASCII, CSV, FTA, CATIA List,…

-  Căn chỉnh đa dạng trong một dự án đơn: 3-2-1, RPS, mặt phẳng-đường thẳng-điểm, vừa vặn và có trật tự nhất,…

-  Chuyển động bù các phần thân cứng đa dạng cho các bộ phận khác

-  So sánh với các dữ liệu CAD: các điểm, các mẫu,…

-  Các chức năng kiểm tra: các quá trình đo, thước ảo, các góc, các đường kính và vector,…

-  Phân tích kích thước và dung sai hình học tương ứng với ISO 1101, ASME Y14.5 và hình học.

-  Kiểm tra dựa trên độ cong: Phân tích các kích thước khe hở, các đường tương phản,…

-  Phân tích xu thế/kiểm soát xử lý thống kê

-  Phân tích 6DoF

-  Tạo báo cáo: (các bảng, hình ảnh, biểu đồ) các mẫu miễn phí có thể tương thích, các báo cáo hiển thị ngoài màn hình, các video từ các giai đoạn của dự án, định nghĩa các thẻ tag,…

-  Xuất các tọa độ 3D ra các định dạng theo yêu cầu của khách hàng

-  GOM Inspect-phần mềm quan sát kiểm tra 3D miễn phí 

Nguồn tin: www.gom.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Back Top