Ngành Giáo Dục

examples of 3d printed lattices 1170x610

Trường Đại học Nottingham phát triển các bộ phận ô tô trọng lượng nhẹ bằng công nghệ in 3D kim loại SLM

Kỹ sư tại Đại học Nottingham đang phát triển các bộ phận ô tô trọng lượng nhẹ bằng quy trình sản xuất bồi đắp (SLM) nhằm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu xe, đồng thời giảm tiếng ồn và khí thải CO2.

makerbot ava case

MakerBot đã giúp Trường Montclair triển khai máy in 3D ra toàn thị trấn.

MakerBot và Montclair đã hợp tác để thành lập mạng lưới máy in 3D dành cho máy tính để bàn đầu tiên trong toàn thị trấn, trong mỗi trường học, từ cấp tiểu học đến Đại học

 
 
Back Top