Ngoài các giải pháp 3D, AIE cung cấp giải pháp tổng thể về gia công đúc áp lực của hãng Frech (CHLB Đức), giải pháp đo lường với độ chính xác cao bằng công nghệ laser như  CTA, LDA, PIV, PDA của hãng Dantec Dynamics ứng dụng trong đo lường tích hợp cho chuẩn đoán và nghiên cứu động lực học chất lỏng, chất khí...

Dantec Dynamics - Giải pháp công nghệ khác

Dantec Dynamics

Dantec Dynamics chuyên phát triển và cung cấp hệ thống đo lường tích hợp cho chuẩn đoán và nghiên cứu trong cơ khí thể lỏng, cơ khí thể rắn.

SẢN PHẨM NỔI BẬT

1

Fluid Mechanics

PIV, LDA, CTAPLIF

2

Spray and Particle

PDAShadow Sizing

 

3

Combustion

LIFLII, TRLIF,

Rayleigh Thermometry

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

error: Content is protected !!