Gia công 2.5D: Phay và Khoan – Lập trình hiệu quả với phần mềm hyperMILL

Phần mềm hyperMILL ® CAM hỗ trợ lập trình hiệu quả các tác vụ khoan và phay 2.5D điển hình.

Phần mềm hyperMILL ® 2.5D thường được áp dụng cho gia công tấm trong sản xuất dụng cụ và khuôn mẫu. Gia công hốc (Pocket), mặt phẳng, đường viền và lỗ khoan đưa ra những thách thức rất độc đáo ở đây. Các cơ chế thông minh, chẳng hạn như nhận dạng các hốc (Pocket) giờ đây có thể giúp người dùng CAM lập trình nhanh hơn bao giờ hết.
Với các chức năng cắt hiệu suất cao (HPC), hyperMILL ® MAXX Machining sẽ tăng hiệu suất gia công trong quá trình gia công thô 2.5D.

Lập trình 2.5D tăng tốc

Các thành phần 2D thường mang lại tiềm năng lớn cho quá trình tự động hóa. Do đó, hyperMILL ® cung cấp một giải pháp mới và toàn diện cho phép lập trình hoàn toàn tự động. Tất cả các chiến lược 2.5D cũng có thể được áp dụng cho gia công nhiều trục.

Videos: 2.5D CAM strategies

Phay: Chiến lược 2.5D

 • Pocket Milling
 • Rectangular Pocket
 • Inclined Pocketing
 • Contour Milling
 • Contour Milling on 3D models
 • Inclined Contouring
 • Chamfer Milling on 3D models
 • Rest Machining
 • Face Milling
 • Playback Milling
 • Plunge Milling
 • Multi-axis indexing with fixed tool angle

Khoan: Chiến lược 2.5D

 • Centring
 • Simple Drilling
 • Drilling with chip break
 • Drilling with pecking cycle
 • Reaming
 • Tapping
 • Thread Milling
 • Boring
 • Helical Drilling
 • Drilling circular pockets
 • Gun Drilling

Chiến lược phay 2.5D

Khám phá chi tiết tuyển tập các chiến lược phay 2.5D của chúng tôi

Contour Milling

Phay đường viền tối ưu hóa việc gia công các đường bao mở và đóng với tùy chọn bù đường dẫn, phát hiện vật liệu nghỉ tự động và gia công các đường viền cắt xén khó tiếp cận. Chiến lược Phay đường viền trên mô hình 3D’ cũng bao gồm:

 • Kiểm tra va chạm cho mô hình 3D
 • Tối ưu hóa và phân loại đường viền tự động
 • Cắt xén các đường chạy dao thành phôi hoặc mô hình
 • Chiến lược tiếp cận và rút lại tự động

Rest Machining

Trong quá trình gia công đường bao và hốc (Pocket) 2.5D, một số khu vực không thể gia công được bằng các công cụ lớn hơn. Chiến lược vật liệu còn lại phát hiện các tính năng thành phần này và tính toán các đường chạy dao riêng biệt có thể được gia công bằng các công cụ nhỏ hơn.

Plunge Milling

Chu trình ‘Plunge Milling’ dựa trên đường cong 2D cung cấp khả năng gia công thô và hoàn thiện hiệu quả các đường viền dọc, ngay cả trên các vật liệu khó cắt.

Multi-axis indexing

Tất cả các chiến lược gia công 2.5D cũng có thể được áp dụng cho lập chỉ mục nhiều trục với góc dao cố định. Trong quá trình này, hướng gia công được xác định bằng khung. Định nghĩa và quản lý khung đơn giản hỗ trợ người dùng trong các hoạt động lập trình với trục thứ tư và thứ năm nghiêng. Với các phép biến đổi trong các chương trình NC, người dùng có thể dễ dàng và thuận tiện tạo các chương trình cho nhiều thành phần được kẹp trong một mặt phẳng hoặc trong một vật cố định chẳng hạn. Tất cả các chuyển động ngang được kiểm tra va chạm và tối ưu hóa đường đi .

Lợi ích của chiến lược phay 2.5D

 • Đã kiểm tra va chạm với các đường chạy dao chính xác
 • Mô phỏng chi tiết
 • Chiến lược tiếp cận và rút lại tối ưu cho tất cả các chu trình
 • Lập trình đơn giản và nhanh chóng với tính năng và công nghệ vĩ mô

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!